<

AZO

16.prosince 2008 bylo vydáno Nařízení EP a R (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, které mimo jiné upravuje podmínky pro označování potravin s obsahem některých barviv, zejména tzv. azobarviv.

AZO barviva jsou nejpočetnější a nejdůležitější skupinou organických barviv, zahrnující všechny odstíny od žluté do černé.

V potravinářství jsou stále běžně používána, z nařízení EP a R (ES) č. 1333/2008 vyplývá povinnost uvést na výrobek označení:

„ Název nebo číslo E barviva/barviv: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“.

Jedná se o barviva:

Žluť SY (E 110)

Chinolinová žluťSY (E 104)

Azorubin (E 122)

Červeň allura (E 129)

Tartrazin (E 102)

Ponceau 4R (E 124)

Barvy, kterými tiskneme obsahují AZO barviva.